6 τόνοι τρόφιμα θα φτάσουν σε 4 Ιδρύματα, μέσα από τη συνεργασία της Αττικής Οδού με τη Wise Greece!

Η Αττική Οδός στα πλαίσια κοινωνικής ευθύνης, συνεργάζεται φέτος το Πάσχα με τη μη κερδοσκοπική Wise Greece, για να προσφερθούν 6 τόνοι τρόφιμα σε Ιδρύματα που υποστηρίζουν παιδιά.

Η Wise Greece φροντίζει ώστε οι 6 τόνοι τροφίμων να αγοραστούν από μικρούς Έλληνες παραγωγούς, ώστε να μεγιστοποιηθεί ακόμα περισσότερο ο κοινωνικός αντίκτυπος της ενέργειας. Οι ωφελούμενοι Οργανισμοί είναι το ΠΙΚΠΑ Βούλας, το Κέντρο Αγάπης «Φιλική Φωλιά», στην Ελευσίνα, το Χατζηκυριάκειο Ίδρυμα, στον Πειραιά, και το Ίδρυμα «Παιδική Στέγη». Μέσω της ενέργειας αυτής η Αττική Οδός πέραν της προσφοράς στα Ιδρύματα που έχουν ανάγκη,  ενισχύει και μικρούς Έλληνες παραγωγούς  επιβραβεύοντάς τους  για την προσπάθειά τους να διατηρήσουν την ποιότητα των προϊόντων τους σε υψηλά επίπεδα.

Και φέτος το Πάσχα, μαζί μπορούμε να κάνουμε περισσότερα!