Η Deloitte μοιράζει ελπίδα, μέσα από το θεσμό των Hope Boxes

H Deloitte στηρίζει το κοινωνικό σκοπό της μη κερδοσκοπική κίνησης Wise Greece, μέσα από το πρόγραμμα των Hope Boxes. Η συγκεκριμένη δράση στοχεύει να βοηθήσει συνανθρώπους μας που πλήττονται από τις συνέπειες του COVID-19. 

Με βάση τους πυλώνες της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, η Deloitte θα μοιράσει χαμόγελα και ελπίδα, προσφέροντας 3,7 τόνους τρόφιμα. Tα τρόφιμα θα διατεθούν σε Ιδρύματα που θα επιλέξουν οι ίδιοι οι εργαζόμενοι, ενισχύοντας με αυτό το τρόπο το πνεύμα αλληλεγγύης και προσφοράς της εταιρείας.