Τρόφιμα στον Δήμο Αγρινίου

Το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου, υποστηρίζει 2.300 οικογένειες με μεγάλη ανάγκη… 

 

Αντιλαμβανόμενοι τις αυξανόμενες ανάγκες, προσφέραμε σχεδόν 100 κιλά τρόφιμα στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Αγρινίου, με στόχο να φτάσουν σε συνανθρώπους μας στα όρια της φτώχειας. 

Και σε αυτή τη διανομή τροφίμων, μας βοηθήσες Εσύ! Μάθε γιατί