Παρουσίαση στο Διεθνές Συνέδριο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας

Στο ξενοδοχείο Divani Caravel πραγματοποιήθηκε το Διεθνές Συνέδριο Νέων για την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα “Η Κοινωνία Επιχειρεί”. 

Στα πλαίσια της σειράς δράσεων της πράξης “Ακαδημία Πλάτωνος – Η πολιτεία και ο πολίτης” το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ) με τη συμβολή της ομάδας του Impact Hub Athens προσκάλεσαν 14 διεθνείς ομιλητές και 13 συνεργάτες από οργανισμούς, κοινωνικές επιχειρήσεις και φορείς για να μοιράστούν τις “λύσεις” που δίνουν σε κοινωνικές προκλήσεις μέσα από τη δράση τους, με κεντρικό άξονα το ερώτημα “Πως μπορούμε να φέρουμε θετικό αντίκτυπο μέσα από την κοινωνική επιχειρηματικότητα;”

Στόχος του διήμερου Διεθνούς Συνεδρίου ήταν να συγκεντρωθεί η σημαντική εμπειρία και οι καλές πρακτικές σε θέματα κοινωνικής επιχειρηματικότητας που θα λειτουργήσει ως δεξαμενή ανάπτυξης θέσεων, προσεγγίσεων και διαβούλευσης για τις δράσεις Κοινωνικής Οικονομίας που τώρα μοχλεύονται στην Ελλάδα. 
Η Wise Greece, είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει τις δράσεις, τη φιλοσοφία και τις λύσεις που προτείνει για το πρόβλημα της σίτισης στη χώρα μας!