Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Δίνουμε Ενέργεια στο Μέλλον»

Ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία ο πρώτος κύκλος του Εκπαιδευτικού Προγράμματος «Δίνουμε Ενέργεια στο Μέλλον» του ΔΕΣΦΑ σε συνεργασία με τη Wise Greece και την υποστήριξη της Περιφέρειας και του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

Το Πρόγραμμα Επιχειρηματικότητας, Marketing και ψηφιακών δεξιοτήτων πραγματοποιήθηκε online με τη συμβολή έμπειρων εκπαιδευτών προσφέροντας όχι μόνο θεωρητικές αλλά και πρακτικές και τεχνικές γνώσεις σε ενήλικες πολίτες που ζουν, εργάζονται ή σπουδάζουν στη Δυτική Μακεδονία.

Το προφίλ των εκπαιδευόμενων ήταν 60% γυναίκες και 40% άνδρες, από τους οποίους το 71,3% δεν έχει ασχοληθεί ποτέ με την επιχειρηματικότητα.

Ηλικίες:
71,5% ανήκουν στο ηλικιακό κοινό 18-29 ετών
28,5% ανήκουν στο ηλικιακό κοινό 30-64 ετών

Ιδιότητα:
68,8% είναι φοιτητές
17,7% είναι εργαζόμενοι
6,5% είναι επιχειρηματίες

Μετά την ολοκλήρωση του δωρεάν Εκπαιδευτικού Προγράμματος «Δίνουμε Ενέργεια στο Μέλλον», το 96% των συμμετεχόντων δηλώνει ότι πήρε σημαντικές γνώσεις για τις μελλοντικές επαγγελματικές ή επιχειρηματικές δραστηριότητες και το 98,9% ότι γνωρίζει καλύτερα τα βασικά εργαλεία επιχειρηματικότητας.