Φέτος το Πάσχα, κάθε επίσκεψη μετράει για καλό!

Η Lamda Development υποστηρίζει και αυτό το Πάσχα τον κοινωνικό σκοπό της Wise Greece, με στόχο να προσφερθούν τρόφιμα πρώτης ανάγκης σε 4 Ιδρύματα της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης που υποστηρίζουν παιδιά και οικογένειες που βρίσκονται σε ανάγκη.

Έτσι, η Lamda Development θα μετατρέψει κάθε επίσκεψη που θα πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια των γιορτών στο the Mall Athens, Designer Outlet, Golden Hall, Mediterranean Cosmos και στη Μαρίνα Φλοίσβου, σε τρόφιμα πρώτης ανάγκης που θα αγοραστούν από τις μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις που στηρίζει η WiseGreece, για να προσφερθούν στα Ιδρύματα που θα υποστηριχθούν από αυτή την ενέργεια.