Τα Who is Who International Awards υποστηρίζουν τη Wise Greece

Τα διεθνή Bραβεία Who is Who θα βραβεύσουν για μία ακόμα χρονιά, σημαντικές προσωπικότητες και θα αναδείξουν διακεκριμένους Έλληνες και Φιλέλληνες, που διακρίνονται στην Επιχειρηματικότητα, την Ηγεσία, την Επιστήμη, την Τέχνη και την κοινωνική ευθύνη.

Όπως κάθε χρόνο, οι εκδηλώσεις Who is Who International Awards εξυπηρετούν, εκτός από το όραμα και την αποστολή τους και έναν φιλανθρωπικό σκοπό. Φέτος, μέσα από την εκδήλωση θα υποστηριχθεί η Wise Greece και συγκεκριμένα το πρόγραμμα Hope Boxes, ώστε να διατεθούν τρόφιμα πρώτης ανάγκης σε συνανθρώπους μας που τα χρειάζονται.