Ημέρα Βιώσιμης Γαστρονομίας

Η 18η Ιουνίου έχει οριστεί ως Παγκόσμια Ημέρα Βιώσιμης Γαστρονομίας.

Τι είναι όμως ο όρος Βιώσιμη Γαστρονομία και πώς μπορεί να συμβάλλει στη μείωση της φτώχειας και την προστασία του περιβάλλοντος;

Τα τελευταία χρόνια ακούμε όλο και πιο πολύ τους όρους βιωσιμότητα και αειφορία.

Αειφορία, όπως δείχνει ετυμολογικά η λέξη ‘’αεί + φέρω’’, είναι αυτό που διαρκεί για πάντα, που εξασφαλίζει μελλοντική ισορροπία και αφήνει παρακαταθήκη στις επόμενες γενιές.

Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών ορίζει την Βιώσιμη Γαστρονομία ως εξής: «Η γαστρονομία καλείται μερικές φορές η τέχνη του φαγητού. Μπορεί επίσης να αναφέρεται σε ένα στυλ μαγειρέματος από μια συγκεκριμένη περιοχή. Με άλλα λόγια, η γαστρονομία αναφέρεται συχνά σε τοπικό φαγητό και κουζίνα.

Η αειφορία είναι η ιδέα ότι κάτι (π.χ. γεωργία, ψάρεμα ή ακόμη και προετοιμασία τροφής) γίνεται με τρόπο που δεν είναι σπατάλη των φυσικών μας πόρων και μπορεί να συνεχιστεί στο μέλλον χωρίς να είναι επιζήμιο για το περιβάλλον ή την υγεία μας. Ως βιώσιμη γαστρονομία λοιπόν, νοείται η κουζίνα που λαμβάνει υπόψη από πού προέρχονται τα συστατικά, πώς παράγεται η τροφή και πώς φτάνει στις αγορές μας και τελικά στα πιάτα μας».

Μπορούμε να πούμε λοιπόν ότι παράγουμε τόσο, όσο χρειάζεται για να τραφούμε!

Απώτερος στόχος είναι η μείωση της απώλειας τροφίμων και η μείωση των απορριμμάτων, που με την σειρά τους θα φέρουν μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και μικρότερη πίεση στους πόρους νερού και γης ώστε να αυξηθεί η παραγωγικότητα και η οικονομική ανάπτυξη.

Άλλος ένας εξίσου σημαντικός στόχος μέσω αυτής της τάσης είναι η βελτίωση της επισιτιστικής βοήθειας που καταλήγει στο ότι με κάθε προσπάθεια που κάνεις προς την κατεύθυνση της βιώσιμης γαστρονομίας…Τρως εσύ και τρώνε πολλοί άνθρωποι που το έχουν ανάγκη!