Κοινωνικός αντίκτυπος

Η Wise Greece βοηθά τους Έλληνες παραγωγούς τροφίμων με τις μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις τους να προωθήσουν τα προϊόντα τους σε Ελλάδα και εξωτερικό, ενώ με το κέρδος από την πώλησή τους αγοράζει τρόφιμα υψηλής διατροφικής αξίας για ανθρώπους που ζουν στα όρια της φτώχειας.

Μέχρι σήμερα, συνεργάζεται με 100 μικρούς παραγωγούς με περισσότερα από 2.500 προϊόντα, τα οποία μάλιστα εξάγει σε 8 χώρες και έχει διαθέσει περισσότερους από 205 τόνους τροφίμων σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη.

Ταυτόχρονα, μέσα από τα εκπαιδευτικά προγράμματα που οργανώνει, έχει δώσει ευκαιρίες εκπαίδευσης σε εκατοντάδες ανθρώπους που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες, ενώ περισσότεροι από 600.000 άνθρωποι έχουν ήδη ωφεληθεί από τη δράση της.

Συνεργασίες γένους θηλυκού
Στόχος της Wise Greece είναι να παρέχει ευκαιρίες στις γυναίκες της χώρας, ώστε να αναδείξουν τα μοναδικά ταλέντα τους. Για αυτό, το 75% των εργαζομένων και το 60% των παραγωγών της Wise Greece είναι γυναίκες. Ταυτόχρονα, το 69% των συμμετεχόντων στα εκπαιδευτικά προγράμματα είναι γυναίκες, όπως και το 82% των εθελοντών που υποστηρίζουν τις δράσεις της οργάνωσης!

Παγκόσμια Ατζέντα Βιώσιμης Ανάπτυξης
Η Wise Greece εργάζεται αδιάκοπα, για να συμβάλλει στην επίτευξη των παγκόσμιων Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης και ιδιαίτερα για τον Στόχο Ν.2 Μηδενική Πείνα, Στόχο Ν.4 Ποιοτική Εκπαίδευση, Στόχο Ν. 8 Αξιοπρεπής Εργασία και Οικονομική Ανάπτυξη και Στόχο Ν.12 Υπεύθυνη Κατανάλωση και Παραγωγή. Για αυτό άλλωστε, η Wise Greece τιμήθηκε από τα Ηνωμένα Έθνη και την Παγκόσμια Τράπεζα, ως μία από τις 7 πρωτοβουλίες παγκοσμίως, των οποίων η δραστηριότητα συμβάλλει σημαντικά στην επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης.